Новини

"КОДКИЙ Tекнолоджис" ООД

Производството е изградено на базата на Швейцарски лиценз от 1991г., който дава възможност да се изгради система за заключване чрез комбинирането на 15 броя спирално разположени в три оси кодиращи пина. Специализиран софтуер програмира всяка ключалка, като гарантира 15 000 000 възможни комбинации, изгражда MASTER KEY системи в прав и обратен ред. Чрез него се гарантира проследяемост на всяко ниво от системата, с възможност за повтаряемост на база единен код. Производството е с напълно завършен цикъл от входа на суровините и материалите до крайното изделие. Произвежданите детайли са под непрекъснат контрол. На територията на производствената база е изградена измерителна лаборатория за симулационни изследвания на заключващите системи и механизми.