Мисия и цели

Мисия

Мисията на екипа специалисти в Codkey Technologies LTD е да направи света, едно по–спокойно и по–удобно място за живот и работа, чрез повишаване на сигурността на заключване и качественото управление на високо технологичните MASTER KEY системи.

Съвременната и модерна компания следва динамиката на пазара, поддържайки лоялна конкуренция и бизнес етика.

Мисия

Цели

Търговската политика е изцяло съсредоточена в намирането на баланс между отделните елементи на маркетинговия микс. За успешното провеждане на търговската политика, Codkey Technologies LTD работи в посока на постигане на своите цели от дългосрочен и по-близък план.

Приоритетен в дългосрочен план за Codkey Technologies LTD е стремежът към поддържане на висок стандарт на работа, лоялна конкуренция и социалноотговорен бизнес.

Разпространение на продуктите на територията на България и  Европа. Поддържане на разнообразна гама от продукти с различен класна сигурност на съобразени с пазара цени. Гаранционна сервизна база.

Цели