Брави

Повече

Дръжки

Повече

Катинари

Повече

Ключалки

Повече

Защити

Повече

За компанията

"Кодкий Tекнолоджис" ООД е компания специализирана в производство и продажба на цифрово програмно кодирани заключващи системи. Основните мощности на производство се намират в България, гр. Стара Загора.
Повече

Каталог

Днес в CODKEY Technologies LTD работят специалисти с висока квалификация в областта на създаването и изграждането на заключващи системи.

Последни новини

Всички новини
Проект № BG16RFOP002-6.002-0449-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект № BG16RFOP002-6.002-0449-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект № BG16RFOP002-6.002-0449-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развити
Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект  № BG16RFOP002-2.040-0486-C01 „Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“

Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект № BG16RFOP002-2.040-0486-C01 „Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“

Приключени публични събития във формат информационни дни за представяне на проект № BG16RFOP002-2.040-0486-C01 „Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“