Брави

Повече

Дръжки

Повече

Катинари

Повече

Ключалки

Повече

Защити

Повече

За компанията

"Кодкий Tекнолоджис" ООД е компания специализирана в производство и продажба на цифрово програмно кодирани заключващи системи. Основните мощности на производство се намират в България, гр. Стара Загора.
Повече

Каталог

Днес в CODKEY Technologies LTD работят специалисти с висока квалификация в областта на създаването и изграждането на заключващи системи.

Последни новини

Всички новини
"Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“,  процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

"Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

"Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Прекратяване на процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител

Прекратяване на процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител

На основание Заповед № 2 / 05.06.2020г. и на основание чл. 9, ал. 1, т. 5 / чл. 9, ал. 2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предме
"Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“,  процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

"Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

"Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД“, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.