За компанията

Кодкий Текнолоджис ООД е българска фирма, специализирана в производство и търговия на заключващи системи, строителен и мебелен обков, механична обработка на детайли. Основана е през 2004г. като приема и доразвива утвърдено вече производство на основата на лиценз „Шелдуайс” - Швейцария. Продукцията се обновява и разширява непрекъснато в отговор на изискванията на пазара. Производството се осъществява във фабрика Кодкий Текнолоджис Стара Загора.

Производствената база е модерна, с високотехнологичен машинен парк и квалифициран персонал. В инженерните дейности и в управлението се прилагат най-новите информационни технологии. Производството е с напълно завършен цикъл от входа на суровините и материалите до крайното изделие.

Кодкий Текнолоджис ООД разполага с пресов участък, автоматична програмна преса, автоматен участък за стругова обработка, универсално и специализирано оборудване за обработка на метали чрез отнемане, специализирани машини за кодиране, заварочен участък, монтажни линии, измервателна лаборатория, участък за полимерно покритие и прахово боядисване. Това технологично оборудване и висококвалифицираните специалисти дават  възможност да се изпълняват големи серии в срок, да се извършват допълнителни услуги - изработване  детайли на стругови автомати, програмни стругове, на преси,прахово боядисване, нетрадиционни поръчки и др.

ТОВА СМЕ НИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Проследи историята ни

Технологии

Кодкий Текнолоджис ООД разполага със специализиран софтуер изграждащ MASTER KEY системи от прав и обратен ред. Чрез него се гарантират проследяемост на всяко ниво от системата, с възможност за повторяемост на база един код. Цифрово програмното кодиране успешно се прилага на всички видове секрети.

Повече

Мисия и цели

Мисията на екипа специалисти в Codkey Technologies LTD е да направи света, едно по–спокойно и по–удобно място за живот и работа, чрез повишаване на сигурността на заключване и качественото управление на високо технологичните MASTER KEY системи.

Повече