Master системи

Мастер системи

Кодкий Текнолоджис ООД разполага със специализиран софтуер изграждащ MASTER KEY системи от прав и обратен ред. Чрез него се гарантират проследяемост на всяко ниво от системата, с възможност за повторяемост на база един код. Цифрово програмното кодиране успешно се прилага на всички видове секрети.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕКОПОТОКА

Анализиране на обекта и идентифициране на всички помещения в сградата. При проектиране на Мастер системата се стреми да се намали броя на ключовете използвани от дадения служител. За улеснение може да се ползва показаната бланка. Важно е да се определи точния размер на ключалките, необходими за съответните врати, както и техния вид (ключалка, халф ключалка, ключалка с ръкохватка и т.н.).

Следваща особеност, която трябва да се вземе под внимание, броя на хората, които ще използват системата. Важно е да се отбележи, че трябва да се добавят освен служителите и хора извън организацията, ако има такива (градинари, сервизни работници и т.н.)

Тук трябва да се определи йерархията на достъп в организацията, всеки служител да отваря помещения, за които има достъп и да не отваря тези, за които няма достъп.

ЗАЩИТА

Заключващите системи с марка CODKEY са произведени по европейски стандарт за качество и утвърдена технология. Сертифицирани от чешката лаборатория в град Бърно. Ключалките на Codkey Technologies са защитени с ID карти. Ключ дубликат за дадена Мастер система се изработва по заявка към  Codkey Technologies Ltd.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Управлението на достъпа е важен елемент от съвременната работна среда и с Мастер системата може да контролирате човекопотока в сградата, всеки служител да има ниво на достъп адаптиран с неговите нужди и правомощия.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТ

Кодираните заключващи елементи могат да бъдат вградени в различни видове заключващи системи, според нуждите и необходимостта на заданието. Предназначени са за монтаж в мебели, шкафове, блиндирани врати, катинари, съоръжения и др.

УНИВЕРСАЛНОСТ

Мастер системата е с възможност да се адаптира към различни видове решения. С един ключ можете да отворите входната врата на дома и офиса, други помещения, пощенска кутия и т.н.

УДОБСТВО

Един ключ замества няколко по десет. С този ключ се улеснява комуникацията във вътрешността на обекта и премахва необходимостта на съхранение на резервно копие. При загуба на ключа може да поръчате същия ключ само по вашата ID карта.

БЕЗОПАСНОСТ

Всяка Мастер система съдържа Мастер ключ (един или няколко) и ви позволява да имате бърз достъп до врати и помещения в сградата при извънредни ситуации (пожар, земетресение или каквато и да е необходимост от евакуация).

ЦЕНА

Замисляли ли сте се някога колко ключа използват вашите служители и колко често се налага тяхната подмяна?

Решението: МАСТЕР СИТЕМА

Видове системи

ВИДОВЕ СИСТЕМИ

  • Система на общ ключ - позволява на всички потребители на системата с  един  ключ да отварят  всички врати. Подходящи са за еднофамилни къщи, малки семейни фирми, вили. Системата успешно се прилага и от  СОД в  комбинация  със секретна брава с  две ключалки. Едната ключалка е кодирана в Мастер система на вход, а другата - е в Мастер система на СОД, чийто служители боравят само с един ключ за достъп.

Предимство: Вие имате само един ключ за цялата сграда. При възникнал пожар,земетресение, наводнение и др. може да се реагира и да се спаси човешки живот!

Система на централен патрон
  • Система на централен патрон – тази система поради конфигурацията е подходяща за жилищни кооперации и офис центрове, където определен брой независими потребители ползват общи помещения като вход и гаражи. По желание е възможно да се добави ключ за поддържане на общите части, като отоплителни помещения, климатични инсталации и др.

Предимство: Всеки наемател, собственик има само един ключ!

Система на главен ключ
  • Система на главен ключ – състои се от неограничен брой единични потребители, които отварят тяхното помещение, и от главен ключ, който отваря всички помещения в системата. Такава комбинация позволява интеграция на системата в различни публични обекти (училища, поликлиники, складове, басейни, спортни обекти и т.н.).
Голяма Мастер система
  • Голяма Мастер система - това е система, която се приспособява към организационните нужди и позволява на потребителите да влизат в различни помещения с един ключ в обхвата на задълженията им. Типични потребители на тази система са индустриални обекти, летища, болници, университети, хотели, административни сгради.
Назад