Master системи

Мастер системи

Кодкий Текнолоджис ООД разполага със специализиран софтуер изграждащ MASTER KEY системи от прав и обратен ред. Чрез него се гарантират проследяемост на всяко ниво от системата, с възможност за повторяемост на база един код. Цифрово програмното кодиране успешно се прилага на всички видове секрети.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕКОПОТОКА

Анализиране на обекта и идентифициране на всички помещения в сградата. При проектиране на Мастер системата се стреми да се намали броя на ключовете използвани от дадения служител. За улеснение може да се ползва показаната бланка. Важно е да се определи точния размер на ключалките, необходими за съответните врати, както и техния вид (ключалка, халф ключалка, ключалка с ръкохватка и т.н.).

Следваща особеност, която трябва да се вземе под внимание, броя на хората, които ще използват системата. Важно е да се отбележи, че трябва да се добавят освен служителите и хора извън организацията, ако има такива (градинари, сервизни работници и т.н.)

Тук трябва да се определи йерархията на достъп в организацията, всеки служител да отваря помещения, за които има достъп и да не отваря тези, за които няма достъп.

ЗАЩИТА

Заключващите системи с марка CODKEY са произведени по европейски стандарт за качество и утвърдена технология; сертифицирани от чешката лаборатория в град Бърно. Ключалките на Codkey Technologies са защитени с ID карти; ключ дубликат за дадена Мастер система се изработва по заявка към отдел доставки Codkey Technologies Ltd.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Управлението на достъпа е важен елемент от съвременната работна среда и с Мастер системата може да управлявате човекопотока в сградата, всеки служител да има ниво на достъп адаптиран с неговите нужди и прамомощия.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТ

Кодираните заключващи елементи могат да бъдат вградени в различни видове заключващи системи, според нуждите и необходимостта на заданието. Предназначени са за монтаж в мебели, шкафове, блиндирани врати, катинари, съоръжения и др.

УНИВЕРСАЛНОСТ

Мастер системата е система, с възможност да се адаптиракъм различни видове решения. С един ключ можете да отворите входна врата на дома и офиса, други помещения, пощенска кутия и т.н.

УДОБСТВО

Един ключ замества няколко по десет. С този ключ се улеснява комуникацията във вътрешността на обекта и премахва необходимостта на съхранение на резервно копие. При загуба на ключа може да поръчатесъщия ключ, само по вашата ID карта.

БЕЗОПАСНОСТ

Всяка Мастер система съдържа Мастер ключ (един или няколко) и ви позволява да имате бърз достъп до врати и помещения в сградата при извънредни ситуации (пожар, земетресение или каквато и да е необходимост от евакуация).

ЦЕНА

Замисляли ли сте се някога колко ключа използват вашите служители и колко често се налага тяхната подмяна?

Решението: МАСТЕР СИТЕМА

Видове системи

ВИДОВЕ СИСТЕМИ

  • Система на общ ключ - позволява на всички потребители на системата с  един  ключ да отварят  всички врати. Подходящи са за еднофамилни къщи, малки семейни фирми, вили. Системата успешно се прилага и от  СОД в  комбинация  със секретна брава с  две ключалки. Едната ключалка е кодирана в Мастер система на вход, а другата - е в Мастер система на СОД, чийто служители боравят само с един ключ за достъп.

Предимство: Вие имате само един ключ за цялата сграда. При възникнал пожар,земетресение, наводнение и др. може да се реагира и да се спаси човешки живот!

Система на централен патрон
  • Система на централен патрон – тази система поради конфигурацията е подходяща за жилищни кооперации и офис центрове, където определен брой независими потребители ползват общи помещения като вход и гаражи. По желание е възможно да се добави ключ за поддържане на общите части, като отоплителни помещения, климатични инсталации и др.

Предимство: Всеки наемател, собственик има само един ключ!

Система на главен ключ
  • Система на главен ключ – състои се от неограничен брой единични потребители, които отварят тяхното помещение, и от главен ключ, който отваря всички помещения в системата. Такава комбинация позволява интеграция на системата в различни публични обекти (училища, поликлиники, складове, басейни, спортни обекти и т.н.).
Голяма Мастер система
  • Голяма Мастер система - това е система, която се приспособява към организационните нужди и позволява на потребителите да влизат в различни помещения с един ключ в обхвата на задълженията им. Типични потребители на тази система са индустриални обекти, летища, болници, университети, хотели, административни сгради.
Назад