Микро магнитен елемент

Това е ключалка с вграден микро магнитен елемент. Това е ключалка от  висок клас.

За всички видове вкопани основни и допълнителни секретни брави. Надеждна и безотказна работа при висока степен на секретност и сигурност. Микро магнитния елемент (ММЕ) в ключалката повишава сигурността на секрета.

Ключалката се състои от тяло , на което неподвижно са закрепени външен корпус и вътрешна втулка. Във втулката е монтиран вътрешен ротор, лагеруващ свободно в палеца или зъбното колело на ключалката.   Секретноста  е  базирани на 15 щифтова комбинация ,разположена в три оси по продължение на ключалката и по винтова линия спрямо оста на въртене на вътрешния ротор.

Във ротора   и втулката са пробити степенчати отвори ,в които се монтират комбинации от кодиращи и  допълнителни щифтове и пружини гарантиращи  притискането на щифтовете към оста на ключалката.

Ключовете са изработени от  никелово медна сплав и са цифрово програмно кодирани.

Микро магнитния елемент вграден на  някоя от 15 позиции в ротора работи в посока обратна на  кодиращите щифтове т.е при положение в ключалката няма ключ допълнителните щифтове притиснати от пружините навлизат във вътрешния ротор , а стоманения щифт на ММЕ под въздействието на еластичен елемент застопорява във вътрешната втулка.

Ключа  има вграден неодимов магнит ,който в комбинация с кодираните ямки   освобождава вътрешния ротор от втулката и позволява завъртане и съответветно работа  на палеца или зъбното колело.

 

Назад