S-Max

S-Max

Заключващото устройство S MAX  намира приложение в битовите и специализирани заключващи системи за предотвратяване на насилствени опити за отключване.

Състои се от защитена част и ръкохватка .

Защитената част на ключалката включва корпус ,в който е разположена цилиндрична втулка ,чието движение аксиално е възпрепятствано.В тази втулка е монтиран  триосно кодиран секрет. На задния край на секрета е монтиран свободно лагеруващ в корпуса  извън  цилиндричната втулка свързващ елемент, който предава движение на палеца на ключалката.

При поставяне на правилния ключ, кодиращите щифтове се изравняват по височина и това позволява завъртане на вътрешния ротор на секрета. Посредством сачми, радиално разположени, се задвижва свързващия елемент ,който завърта палеца на ключалката.

При поставяне на друг ключ или пластина за насилствено превъртане на секрета, кодиращите щифтове застопоряват завъртането на вътрешния ротор и това разрешава завъртането на цилиндричната втулка в корпуса  без да се предава движение на свързващия елемент т.е ключалката остава заключена.

 

Назад