Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
на „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД


Г-н Крум Нанев - Управител на „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД и Ръководител на проект № BG16RFOP002-2.001-0643-C01 „Увеличаване потенциала на Кодкий Текнолоджис ООД за износ на заключващи механизми и системи от висок клас чрез инвестиция в нов производствен капацитет”, организира информационен ден, на който беше представен европейският проект, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Информационният ден се проведе на 12.06.2017г. от 15.30ч. в заседалната зала в завода на фирма „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД в гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Индустриална № 1. Бяха поканени представители на Регионален сектор Стара Загора към Управляващия орган на Министерство на икономиката, представители на Областния информационен център в гр. Стара Загора, както и регионални медии.

Повече подробности може да намерите ТУК