Новини

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на бенефициент „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

за представяне на проект по

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

на

бенефициент „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД

 

Във връзка с реализацията на проект № BG16RFOP002-2.040-0486-C01 „Подобряване на производствения капацитет в  Кодкий Текнолоджис ООД“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, ръководството на дружеството ще организира и проведе 2 информационни събития, съгласно указанията на Единния наръчник на бенефициента за визуализация 2014 – 2020.

С цел намаляване риска от разпространение на вируса COVID-19, информационните дни ще се проведат на 25 и 26 януари 2021 г. от 16.00 ч., чрез дистанционна форма на присъствие, през Skype.

С оглед на това, ако проявявате интерес, моля, потвърдете на електронна поща: office@codkey.bg - участие в един от двата посочени дни, като посочите име и фамилия на участника и регистрация в Skypе. Представените координати ще бъдат използвани единствено за целите на работните срещи. В деня, в който сте заявили присъствие, ще бъдете присъединен/а към информационното събитие в Skype.