Новини

Прекратяване на процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител

На основание Заповед № 2 / 05.06.2020г. и на основание чл. 9, ал. 1, т. 5 / чл. 9, ал. 2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет:

 

„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Обработващ център (1 брой);

Обособена позиция 2: Лентошлифовачна и полираща машина (1 брой);

Обособена позиция 3: Лазерна машина за рязане на метални тръби (1 брой);

Обособена позиция 4: Стругов фрезови център (1 брой);

Обособена позиция 5: Роботизирана система за заваряване (1 брой)“,

 

Решение за прекратяване на процедура_ПМС 160