Новини

Проект Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД

На 03.02.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0486-C01. КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в Кодкий Текнолоджис ООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието чрез закупуване на Обработващ център 1бр., Лентошлифовачна и полираща машина 1бр., Лазерна машина за рязане на метални тръби 1бр., Стругов фрезови център 1бр., Роботизирана система за заваряване 1бр., абсолютно необходими за изпълнение на включените в проекта дейности.