Новини

Проект „Увеличаване потенциала на Кодкий Текнолоджис ООД за износ на заключващи механизми и системи от висок клас чрез инвестиция в нов производствен капацитет”

КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД е бенефициент по Проект „Увеличаване потенциала на Кодкий Текнолоджис ООД за износ на заключващи механизми и системи от висок клас чрез инвестиция в нов производствен капацитет”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния
потенциал на Кодкий Текнолоджис ЕООД.
Чрез проекта фирмата ще разшири капацитета си за производство на заключващи механизми от най-висок клас, които представляват продукти с висока добавена стойност и се характеризират със
значими перспективи за пазарна реализация на международните пазари. Разширяването на
капацитета ще се постигне чрез дейности за:
- подобряване на производствените процеси
- добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти
- внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност.

 Допълнителна информация може да свалите от ТУК